Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności sklepu internetowego prowadzonego w domenie hjort-design.pl (zwanym dalej Sklepem). Weronika Włodarska HOMA STORE ul. Wolbromska 60 03-680 Warszawa (zwany dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez sklep internetowy hjort-design.pl jest Weronika Włodarska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HOMA STORE Weronika Włodarska, ul. Wolbromska 60 03-680 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5552041732 oraz REGON 382963567.

Dane osobowe

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności:

  · imię i nazwisko lub firmę,

  · adres zamieszkania lub siedziby,

  · adres e-mail,

  · numer telefonu,

  · adres wysyłki – jeśli jest inny niż zamieszkania lub siedziby,

  · NIP,

  · numer rachunku bankowego.  

Administrator przetwarza wskazane powyżej dane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) lub pkt 5) w celu:

  ·  zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów,

  ·  dostawy produktów oraz obsługi postępowania gwarancyjnego i reklamacyjnego,

  ·  obsługi Konta Klienta,

  ·  odpowiedzi na pytania zadawane poprzez formularze kontaktowe, e-maile lub telefonicznie,

Możemy również zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu z prośbą o wyrażenie zgody na  przetwarzanie ich danych osobowych, obejmujących w szczególności:

  ·  imię i nazwisko lub firmę,

  ·  adres zamieszkania lub siedziby,

  ·  adres e-mail,

  ·  numer telefonu,  

w celach marketingowych. Cele te mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:  

  ·  przetwarzane zgodnie z prawem,

  ·  zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

  ·  nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

  ·  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  ·  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Sklepem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Ponadto strona internetowa Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL, dzięki któremu dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem są szyfrowane. Tym samym dane Klientów przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz poufność.Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie w celach statystycznych.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych:

1.Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

2.Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

3.Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel